BitSims ledning

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för BitSims organisation och förvaltning. Styrelsen utser en verkställande direktör som ansvarar för att sköta den dagliga verksamheten inom bolaget, i enlighet med styrelsens riktlinjer. Den verkställande direktören ser till att styrelsen regelbundet informeras om frågor som är av betydelse för BitSims ägare. Detta innefattar information om verksamhetens utveckling samt resultat, ekonomisk ställning och likviditet.

Styrelsens ledamöter utses för perioden från den årsstämma där de väljs till nästa årsstämma. Det finns ingen gräns för hur många perioder i rad en ledamot kan sitta i styrelsen. Den verkställande direktören får enligt aktiebolagslagen antingen utses av årsstämman till ordinarie ledamot i styrelsen eller till att vara föredragande.

BitSims styrelse består av ordförande och två ordinarie ledamöter. BitSims styrelseordförande är sammankallande och den verkställande direktören är föredragande vid styrelsens möten. Under ett verksamhetsår kallas styrelsen till minst fem sammankomster.

Styrelse och VD

Klas Brink

Klas Brink, Ordförande

Klas har en gedigen erfarenhet av elektronikutveckling och försäljning inom wireless & telecom på företag som Ericsson, Analog Devices och Samsung. Han är en av BitSims grundare och ägare.

Anders Sivard

Anders Sivard, VD, Styrelseledamot

Anders har en lång karriär i elektronikindustrin inom utveckling, försäljning och ledning från företag såsom Ericsson och Sun Microsystems, med flera års arbete i USA och i Italien. Anders är en av BitSims grundare och ägare. Han har också tidigare startat ytterligare ett företag i IT-branschen.

Kent Damberg

Kent Damberg, Styrelseledamot

Kent har arbetat med elektronikkonstruktion i över 30 år. Han har axlat ett antal roller såsom chef, konstruktör, konsult och projektledare. Kent är en av BitSims grundare och ägare.