Vår unika konstruktionsmodell

- Smartaste vägen till din detektor

Kameror, röntgenapparater, seismologiska instrument, värmekameror, trygghetslarm etc. är alla system som definieras av sina funktioner det vill säga av vad de ska användas till. Tekniskt sett gör dessa system samma sak. De samlar in, bearbetar och överför data – de är detektorer*.

Vi har tagit fram en konstruktionsmodell utifrån analysen att detektorer i stort gör samma sak men ändå konstrueras så olika. Modellen är unik och står på tre ben; vår utvecklingsmodell, vår systemeringsmodell och våra väl förberedda konstruktionsblock.

När du utvecklar med oss får du tillgång till hela vår konstruktionsmodell.

Vår utvecklingsmodell är vägen från funktion till konstruktion

Fyra tydliga och kontrollerade steg där vi utnyttjar hela vår kompetens för en kostnadseffektiv och säker utveckling

bitsim-analysmodell

1.  Det är detektorns funktion som är grundläggande i konstruktionen. System som samlar in, bearbetar och överför data gör tekniskt sett samma sak och kallas detektorer*. Skillnaden ligger i vad och var systemet ska användas, dvs vilken funktion ska detektorn ha.

2.  En bra konstruktion har sin utgångspunkt i användningsområde, behov av prestanda och krav från marknaden. Innan designarbetet startar är det viktigt att specificera och välja delfunktioner med hänsyn till alla aspekter. Delfunktioner är t.ex. strömförsörjning, datahantering, lagringskapacitet och gränssnitt.

3.  I varje konstruktion utvecklas detaljer från både ny och beprövad teknik. Att utveckla en detektor från så många väl förberedda konstruktionsblock och komponenter som möjligt är smart. Det gör utvecklingsarbetet effektivare och säkrare.

4.  När alla aspekter beaktats och analyserats blir resultatet både rätt och kostnadseffektivt.
Rätt val och rätt utfört konstruktionsarbete genererar de smartaste lösningarna;
hela vägen från funktion till konstruktion

Vår systemeringsmodell är vår metod att utnyttja likheter och olikheter hos detektorer

Vår systemeringsmodell är vårt verktyg att snabbt identifiera typ av detektor och olika konstruktionssamband som förenklar flera konstruktionsval i våra utvecklingsprojekt. Principen är att alla inbyggda system gör samma sak, de samlar in, bearbetar och överför data. Färdiga detektorer är däremot olika.

Men, inne i systemen finns många likheter. Genom att ta fasta på likheter och olikheter grupperar vi detektorer i två basfunktioner

bitsims-konstruktionsmodell

Två basfunktioner

Basfunktionerna är specificerade utifrån sin karaktäristiska komplexitet i två grupper.

1. Bild/Video/Signal

2. Spårning

Till basfunktionernas karaktäristik har vi kopplat sambanden mellan funktion och delfunktioner. Delfunktionerna (Sensortyp, processor…) är väl definierade och är i vissa fall gemensamma för båda basfunktionerna och i andra fall unika.
Delfunktionerna är grunden i alla konstruktioner. Med varje delfunktion följer ett antal valbara konstruktionsblock och komponenter.
I system- och designarbetet identifierar vi de konstruktionsblock och komponenter som behövs för att konstruktionen ska uppfylla alla krav och aspekter på ett bra sätt.

Våra konstruktionsblock och plattformar är väl definierade, verifierade och dokumenterade

Vi har byggblock för video, grafik, Big Data och flera olika gränssnitt. Vi kan smidigt anpassa de efter olika behov och funktion. Ett axplock av våra byggblock hittar du under flikarna här:

Bit-MIPI CSI-2
Kameragränssnitt

Bit-MIPI CSI-2
Kameragränssnitt

För att överföra data från en sensor i en modern kamera används BitSims MIPI CSI-2 mer och mer. Det är ett standardiserat seriellt gränssnitt som snabbt kan hantera stora mängder data från en kamerasensor. BitSim har därför utvecklat två CSI-2-block, BitCsi2Rx och BitCsi2Tx, en kraftfull, kostnadseffektiv och strömsnål lösning för dina kamera- applikationer. IP-blocken är skalbara och passar för de flesta ASIC/FPGA-konstruktioner där kamerasensorn stödjer CSI-2 gränssnittet.

Läs mer om MIPI CSI-2 här.

INFORMATION

 • 1-4 data lanes
 • AXI4-Stream Video output
 • D-PHY protocol decoding included
 • Clock-lane/data-lanes deskew
 • Full High Speed/Low Power mode support
 • Test/debug features
 • Commercial products are out on the market both for our Rx- and Tx-core.

Vill du veta mer om Bit-MIPI CSI-2 kontakta:

Niclas Jansson

+46 701 808509
niclas.jansson@bitsim.com

Bit-Imager
Kamera-plattform

Bit-Imager
Kamera-plattform

Vårt byggblock Bit-Imager är i grunden ett elektronikkort anpassat för att enkelt ta fram en CMOS-baserad stereokamera med USB3-interface. Oavsett applikation, storlek eller behov, om du behöver en kamera med höga packningstäthet och integrerade kretsar så anpassar vi smidigt den här plattformen till dina behov, Du bestämmer om kameran ska ha en, två  eller ingen sensor, om den ska ha USB3 eller något annat interface eller om den ska vara liten eller stor.

Med vårt byggblock Bit-MIPI CSI-2 kan du dessutom ansluta alla typer av sensorer över ett standardiserat kamerainterface.

Läs mer om våra projekt där vi har anpassat Bit-Imager här

INFORMATION

Plattformen Bit-Imager är realiserad med:

 • Sony CMOS sensor
 • USB3 Windows SW
 • Xilinx, Altera & Microsemi FPGA
 • Ethernet Windows SW
 • Ethernet & USB3 embedded SW

Vill du veta mer om Bit-Imager kontakta:

Anders Sivard

+46 701 808500
anders.sivard@bitsim.com

BADGE
2D grafik

BADGE
2D grafik

Vill du visa text, grafik eller video på en inbyggd display? Kanske till och med blanda video och grafik på displayen?

Det kan du enkelt göra genom att använda BADGE – BitSims Accelererade Grafik Display (grafikplattform) som stödjer både TFT- och STN-displayer.

BADGE är ett anpassningsbart IP-block med en avancerad grafisk styrenhet för både ASIC och FPGA som avlastar processorn. Med BitBlit som tillägg går det även att accelerera grafiken.

Det är lätt att använda BADGE, de enda externa komponenter som behövs är ett minne och en bildskärm, processorn kan vara en separat komponent eller vara inbäddad med BADGE i en FPGA eller en ASIC. För analog video behövs även en ADC.

Läs mer om våra projekt där vi har anpassat BADGE här

INFORMATION

Vår grafikplattform BADGE:

 • stödjer flera minnestyper, flera standart processorgränssnitt och ett generellt programmerbart
 • kan blanda video och grafik i displayen
 • finns både för FPGA och ASIC
 • är implementerad i en ASSP (mikroprocessorer), där över två miljoner kretsar har tillverkats
 • kan konfigureras för att hantera enkla eller multipla videoströmmar
 • kan överlagra text, symboler och menyer i ett videofönster
 • är skalbar och anpassningsbar

BADGE IP Parts:

 • BADGE Lite Display Driver
 • MDAGPU Memory Direct Access
 • SPDGPU Simple Pixel Drawing
 • CHRGPU Character GPU
 • RCCGPU BitBlit, Rectangle Copy
 • VPU Video processing unit. For mixing video & graphics
 • IPU / SPIGPU Compact Storage, SPI Flash, Boot FPGA & unpack data
 • HWU accelerated Waveform drawing

Vill du veta mer om BADGE-kort kontakta:

Niclas Jansson

+46 701 808509
niclas.jansson@bitsim.com

MAGIC ADDA
Datainsamling

MAGIC ADDA
Datainsamling

Vår generella plattform för datainsamling och signalgenerering, MAGIC ADDA, är en elektronikplattform i teknikens framkant vad gäller höga prestanda.

Konstruktionen anpassar vi lätt till olika användningsområden där datainsamling är viktigt, t.ex. radarstörare, radarvarnare, sonar, mikrovågor, optisk höghastighetskommunikation (POF) och Big Data. Plattformen som är bestyckad på en FMC-modul, utgår från en kraftfull FPGA av senaste modell och vår realisering ger en 1-2- eller 4-kanalers ADC och 1-kanalig DAC som klarar upp till 4,8 GSPS.

Läs mer om våra projekt där vi har anpassat MAGIC ADDA här

INFORMATION

Ultra High-Speed sampling ADC/DAC

MAGIC ADDA 4.8 GHz – For Radar, Sonar, Microwave and general Data Acquisition:

A 4.8 GHz sampling AD/DA FMC Board, in a small form factor, 70×80 mm, with an integrated ADC, DAC, and FPGA including an integrated microcontroller enabling a powerful sampling and signal processing capacity.

 • Industrial standard form factor – FMC mezzanine standard (VITA 57.1)
 • ADC 8 bits up to 4.8 GSps and DAC 12 bits up to 4.8 GSps
 • 1, 2 or 4 channels ADC @ 4.8 GSps, 2.4 GSPs or 1.2 GSps
 • Single channel DAC with 4-to-1 mux on input
 • Ultrascale FPGA: 20 nm process, 500k Logic Cells and 21 + Mbit Block RAM
 • Ultrascale FPGA: 1-12 Gbit/s chip I/O
 • BitBSP© Board Support Package with debug support via integrated MicroBlaze microcontroller
 • 3rd generation AD/DA board

Vill du veta mer om MAGIC ADDA kontakta:

Anders Sivard

+46 701 808500
anders.sivard@bitsim.com