ETHERNET - KAMERA

En färdig kamerafunktion som består av en integrerad kedja av IP-block. Bit-Multi_Ethernet_Camera skickar en bildsensors videoström via RTP över UDP/IP Ethernet. All bearbetning av videoströmmen och protokollhanteringen processas i hårdvara för att avlasta processorn och uppnå maximal hastighet utan “overhead”. För att få en komplett kamera behövs endast hölje, optik, kamerasensor och PHY-kretsar, till exempel Ethernet eller BroadR-Reach.

Lokala bildbehandlingsfunktioner kan läggas in antingen i FPGA:n eller processas av en integrerad eller extern CPU. För applikationer där flera kamerasensorer behövs kan den lokala bildbehandlingen generera resultatet i en enda videoström till en värddator. Alternativt kan separata videoströmmar vidarebefodras till värddatorn via separata UDP-portar.

Ethernetkabel för överföring av snabb data

Önskar du veta mer om Bit-Multi-Ethernet-Camera?

Kontakta Niclas Jansson

+46 701 808509
niclas.jansson@bitsim.com