ETHERNET - KAMERA

En färdig kamerafunktion som består av en integrerad kedja av IP-block. Bit-Multi-Ethernet-Camera skickar en kamera-sensors videoström via RTP till ett UDP/IP Ethernet-gränssnitt. All bearbetning av videoströmmen och protokollhanteringen processas i hårdvara. För att få en komplett kamera behövs endast optik, kamerasensor, PHY-kretsar och ett hölje.

Lokala bildbehandlingsfunktioner kan läggas in såsom HDL-baserad hårdvara eller processas av en integrerad eller extern CPU. För applikationer där flera kamerasensorer behövs kan den lokala bildbehandlingen generera resultatet i en enda videoström till en värddator. Alternativt kan separata videoströmmar vidarebefordras till värddatorn via separata UDP-portar.

Ethernetkabel för överföring av snabb data

Önskar du veta mer om Bit-Multi-Ethernet-Camera?

Kontakta Niclas Jansson

+46 701 808509
niclas.jansson@bitsim.com