Vi utvecklar elektroniken till din detektor

- med funktionen i centrum

Vilken funktion ska din detektor ha? Vilka egenskaper kräver din marknad?
Din detektors funktion, det vill säga vad den ska användas till, är alltid utgångspunkten i alla våra utvecklingsprojekt. Våra expertteam och vår unika konstruktionsmodell hjälper dig oberoende av om din detektor ska hantera bild, video, signal eller spårning och oavsett om konstruktionen är avancerad eller okomplicerad.

Resultat – en effektivare och säkrare väg till din detektor!

Ditt samarbete med oss börjar alltid med en gratis tvåveckors snabbstudie

I samband med överenskommelsen om snabbstudien behöver vi en så detaljerad kravbild som möjligt

Resultatet av snabbstudien är

  • Förslag till samarbetsformer
  • Grundkoncept till konstruktionen
  • Budgetoffert med en grov uppskattning av både tidplan och kostnader för hela projektet
  • Fast pris på förstudien

När du utvecklar med oss sker konstruktionsarbetet alltid i en trygg projektform

Vår projektform

Vi erbjuder tre samarbetsformer

Utveckla din elektronik med oss. Vi erbjuder tre samarbetsformer

bitsim-samarbetsformer

Med snabbstudien hittar vi formen för vårt samarbete och åtagande där våra expertteam gärna hjälper dig med:

Konstruktionstjänster med projektledning och funktionsansvar för till exempel

  • Hela din detektor – från funktion till konstruktion
  • Delar av din elektronikkonstruktion
  • Demokonstruktion om du kanske vill testa din idé

Konstruktionstjänster utan projektledning för till exempel

  • Delar av din elektronikkonstruktion
  • Anpassningar av elektronikdelar i din konstruktion

Kompetenstjänster från våra konstruktörer som konsulter

  • Våra specialister kan också tillhandahålla spetskompetens per timme – ”specialupphandling”

Utveckla med oss, vi hjälper dig att komma fram till vilken samarbetsform som passar bäst genom vår snabbstudie!