Vår unika konstruktionsmodell

- Smartaste vägen till din detektor

Konstruktionsmodell för: Kameror, röntgenapparater, seismologiska instrument, värmekameror, trygghetslarm etc. är alla system som definieras av sina funktioner det vill säga av vad de ska användas till. Tekniskt sett gör dessa system samma sak. De samlar in, bearbetar och överför data – de är detektorer.

Vi har tagit fram en konstruktionsmodell utifrån analysen att detektorer i stort gör samma sak men ändå konstrueras så olika. Modellen är unik och står på tre ben; vår utvecklingsmodell, vår systemeringsmodell och våra väl förberedda konstruktionsblock

När du utvecklar med oss får du tillgång till hela vår konstruktionsmodell (klicka på denna länk).

Vår utvecklingsmodell är vägen från funktion till konstruktion

Fyra tydliga och kontrollerade steg där vi utnyttjar hela vår kompetens för en kostnadseffektiv och säker utveckling

bitsim-analysmodell

1.  Det är detektorns funktion som är grundläggande i konstruktionen. System som samlar in, bearbetar och överför data gör tekniskt sett samma sak och kallas detektorer*. Skillnaden ligger i vad och var systemet ska användas, dvs vilken funktion ska detektorn ha.

2.  En bra konstruktion har sin utgångspunkt i användningsområde, behov av prestanda och krav från marknaden. Innan designarbetet startar är det viktigt att specificera och välja delfunktioner med hänsyn till alla aspekter. Delfunktioner är t.ex. strömförsörjning, datahantering, lagringskapacitet och gränssnitt.

3.  I varje konstruktion utvecklas detaljer från både ny och beprövad teknik. Att utveckla en detektor från så många väl förberedda konstruktionsblock och komponenter som möjligt är smart. Det gör utvecklingsarbetet effektivare och säkrare.

4.  När alla aspekter beaktats och analyserats blir resultatet både rätt och kostnadseffektivt.
Rätt val och rätt utfört konstruktionsarbete genererar de smartaste lösningarna;
hela vägen från funktion till konstruktion

Vår systemeringsmodell är vår metod att utnyttja likheter och olikheter hos detektorer

Vår systemeringsmodell är vårt verktyg att snabbt identifiera typ av detektor och olika konstruktionssamband som förenklar flera konstruktionsval i våra utvecklingsprojekt. Principen är att alla inbyggda system gör samma sak, de samlar in, bearbetar och överför data. Färdiga detektorer är däremot olika.

Men, inne i systemen finns många likheter. Genom att ta fasta på likheter och olikheter grupperar vi detektorer i två basfunktioner

bitsims-konstruktionsmodell

Två basfunktioner

Basfunktionerna är specificerade utifrån sin karaktäristiska komplexitet i två grupper.

1. Bild/Video/Signal

2. Spårning

Till basfunktionernas karaktäristik har vi kopplat sambanden mellan funktion och delfunktioner. Delfunktionerna (Sensortyp, processor…) är väl definierade och är i vissa fall gemensamma för båda basfunktionerna och i andra fall unika.
Delfunktionerna är grunden i alla konstruktioner. Med varje delfunktion följer ett antal valbara konstruktionsblock och komponenter.
I system- och designarbetet identifierar vi de konstruktionsblock och komponenter som behövs för att konstruktionen ska uppfylla alla krav och aspekter på ett bra sätt.