var-metodik

Vi bemannar våra expertteam med ingenjörer som har lång erfarenhet av att utveckla avancerad mikroelektronik

I våra expertteam arbetar kompetenta ingenjörer som alla har gedigen erfarenhet av avancerad mikroelektronik och inbyggda system.

Vi är specialister på flera designområden och konstruerar rutinerat med såväl ny som beprövad teknik med de verktyg som krävs. Många är också specialister inom två eller flera områden.

Tack vare kontinuerlig utbildning, teknisk egenutveckling och personliga intressen hänger vi alltid med i teknikens framkant.

Våra ingenjörer är specialiserade som:

FPGA konstruktör

FPGA-konstruktören ansvarar för realtidskoden och
FPGA-tekniken i våra projekt

FPGA-Konstruktor

Våra FPGA-konstruktörer har gedigen kompetens inom digital realtidsutveckling. De har många års erfarenhet av arbete i olika projekt och av att konstruera i FPGA-kretsar från alla kända varumärken.

Att konstruera med FPGA-teknik ger lägre utvecklingskostnad och en konstruktion med såväl bättre prestanda som större flexibilitet, från funktion till konstruktion.

FPGA-konstruktören realiserar konstruktionens digitala delfunktioner med utgångspunkt från systemspecifikationen. Till hjälp i designarbetet har vi simuleringsverktyg, syntes- och realiseringsverktyg.

Vår metodik föreskriver versionshantering och konfigurerbara funktioner med parametrar i bibliotek. FPGA-konstruktören ansvarar för att integrera och verifiera FPGA-designen i den fysiska konstruktionen.

Specialistkompetens

 • Delsystemering
 • FPGA-kretsar aktuella på marknaden
 • Logisk och fysisk design av digital hårdvara
 • Simulering med Modelsim, Questasim eller Matlab
 • Realtidsprogrammering i t.ex. VHDL, Verilog och SystemVerilog
 • Verktyg för FPGA-design och FPGA-verifiering
 • Delsystemverifiering
 • Funktionsverifiering
 • Prototyputveckling
 • Produktionsberedning
 • Riskanalys

Ansvarsområden

 • Avgöra delsystemeringen för FPGA-delsystemet
 • Analysera kostnads- och riskfaktorer inräknat hela systemet
 • Utforma och förvalta specifikationer utifrån konstruktionens krav
 • Driva / delta granskningsmöten av kod och dokument
 • Verkställa kodverifiering och delsystemverifiering
 • Integrera och verifiera FPGA-designen i hela konstruktionen
 • Assistera projektkollegor
 • Rapportera designarbetet löpande
 • Avgöra projektmetodik, primärt vår konstruktionsmodell
 • Avgöra lämpliga utvecklingsverktyg
 • Inspirera till bra samarbete
 • Stödja säljfunktionen
 • Delta i utvecklingen av företaget
 • Hjälpa kunden som konsult i utvecklings-frågor
 • Bistå och ta hjälp av kollegor
Embedded utvecklare

Embedded utvecklaren ansvarar för programvaran i våra projekt

Embedded Utvecklare

Våra Embedded konstruktörer har gedigen kompetens i digitalteknik och programmering för inbyggda system. De har många års erfarenhet av arbete i olika projekt och av att anpassa elektronik till interface, plattformar och applikationer.

Detektorer och annan smart elektronik har mikroprocessorer som oftast ingår som en av många delar i hela produkten. Inbyggda system behöver programvara som Embedded-utvecklaren realiserar.

Processorn som exekverar koden kan vara en PC, en mikrokontrollerkrets på ett kretskort eller en CPU-kärna i en FPGA-krets. Det innebär att våra embedded utvecklare, FPGA-konstruktörer och kretskortskonstruktörer alltid har ett nära samarbete.

Vår metodik föreskriver versionshantering och återanvändbar kod. Därför kan varje projekt få tillgång till våra väl förberedda konstruktionsblock.

Specialistkompetens

 • Delsystemering
 • Plattformar som Linux, DOS, Windows, Qt med flera
 • Smarta komponenter som mikroprocessorer, mikrokontroller, radiokretsar mm
 • Gränssnitt som WiFi, Bluetooth, USB, CAN, Ethernet, I2C med flera
 • Programmering i C, C++, C# eller annat högnivåspråk
 • Verktyg för embedded programmering och verifiering
 • Delsystemverifiering
 • Funktionsverifiering
 • Prototyputveckling
 • Produktionsberedning
 • Riskanalys

Ansvarsområden

 • Avgöra delsystemeringen för embedded programvaran
 • Analysera riskfaktorer inräknat hela systemet
 • Utforma och förvalta specifikationer utifrån konstruktionens krav
 • Driva / delta i granskningsmöten av kod och dokument
 • Verkställa kodverifiering och delsystemverifiering
 • Integrera och verifiera embedded-koden i hela konstruktionen
 • Assistera projektkollegor
 • Rapportera designarbetet löpande
 • Avgöra projektmetodik, primärt vår konstruktionsmodell
 • Avgöra lämpliga utvecklingsverktyg
 • Inspirera till bra samarbete
 • Stödja säljfunktionen
 • Delta i utvecklingen av företaget
 • Bistå och ta hjälp av kollegor
Kretskortskonstruktör

Kretskortskonstruktören ansvarar för mönsterkort och
komponenter i våra projekt

Kretskortskonstruktor

Kretskortskonstruktören väljer komponenter och byggsätt med utgångspunkt från systemspecifikationens krav på funktionalitet och prestanda.

Fysisk storlek, effektförbrukning och kostnad är exempel på egenskaper som påverkar kretskortets design och layout. Många av kretskortkonstruktörens val påverkar programvara och digitala designdelar i konstruktionen. Därför koordinerar alltid våra kretskortskonstruktörer sina val med embedded utvecklaren och FPGA konstruktören.

Många komponenter och gränssnitt återkommer i flera konstruktioner. Varje nytt projekt kan få tillgång till våra väl förberedda konstruktionsblock.

En viktig uppgift är att skapa underlag till de leverantörer som tillverkar mönsterkort och monterar komponenter. Granskningar och kontakter med underleverantörer är viktiga. Igångkörning av prototyper görs på vårt eget lab. Där vi har de instrument vi behöver.

Specialistkompetens

 • Delsystemering
 • Partitionera konstruktionen i moduler
 • Kretsschema
 • Komponentkunskap och komponentval
 • Mönsterkortslayout och mekaniska ritningar
 • Verktyg för kretskortsdesign som Altium med flera
 • Simuleringsverktyg som Spice
 • Delsystemverifiering
 • Funktionsverifiering
 • Prototyputveckling
 • Produktionsberedning
 • Riskanalys

Ansvarsområden

 • Analysera kostnads- och riskfaktorer inräknat hela systemet
 • Utforma och förvalta specifikationer utifrån konstruktionens krav
 • Driva / delta i granskningsmöten av dokument och produktionsunderlag
 • Verkställa delsystemverifiering
 • Board-bring up samt integrera och verifiera hela konstruktionen
 • Skapa produktionsunderlag till mönsterkort- och komponentfabriker
 • Assistera projektkollegor
 • Rapportera designarbetet löpande
 • Avgöra projektmetodik, primärt vår konstruktionsmodell
 • Avgöra lämpliga utvecklingsverktyg
 • Inspirera till bra samarbete
 • Stödja säljfunktionen
 • Delta i utvecklingen av företaget
 • Bistå och ta hjälp av kollegor
Projektledare

Projektledaren ansvarar för att organisera, leda och
kommunicera våra projekt

projektledare

Alla våra projekt har en projektledare som ansvarar för hela projektet, från funktion till konstruktion. Våra projektledaren är erfarna specialister inom projektledning, de har en gedigen teknisk kompetens och är också specialister inom avancerad mikroelektronik.

Under förstudiearbetet tar projektledaren fram en projektplan med mål, ledtid, resursbehov, kostnader och risker.

Hur snabbt projektteamet identifierar och åtgärdar ett problem kan vara avgörande. Under det löpande arbetet följer därför projektledaren upp projektet dagligen. Projektägaren får löpande rapporter om projektets status.

Projektledaren anpassar metoder och verktyg efter projektets behov. Vår unika konstruktionsmodell gör konstruktionsarbetet effektivare. Vi använder även andra metoder och verktyg till exempel Scrum och MS Project.

Specialistkompetens

 • Situationsanpassat projektledarskap
 • Projektplanering
 • Resursplanering
 • Projektekonomi
 • Projektmetodik
 • Riskanalys
 • Projektutveckling
 • Integrationsarbete
 • Konstruktionsvalidering
 • Prototyputveckling
 • Produktionsberedning

Ansvarsområden

 • Leda projektet
 • Driva projektplaneringen
 • Analysera kostnads- och riskfaktorer
 • Rapportera projektet löpande
 • Garantera delmål och resultat
 • Avgöra projektmetodik, primärt vår konstruktionsmodell
 • Assistera projektkollegor
 • Inspirera till bra samarbete
 • Stödja säljfunktionen
 • Delta / driva granskningsmöten
 • Slutrapportera projektet
 • Delta i utvecklingen av företaget
 • Bistå och ta hjälp av kollegor
Systemledare

Systemledaren ansvarar för konstruktionens arkitektur och
tekniskt ledarskap i våra projekt

systemledare

Våra systemledare har gedigen teknisk kompetens inom avancerad mikroelektronik och inbyggda system. De har stor erfarenhet av systemdesign i en variation av konstruktioner och är vana att leda tekniska utvecklingsprojekt.

I förstudien definierar systemledaren designens delsystem på grundval av konstruktionens användningsområde och krav på prestanda, från funktion till konstruktion.

Under systemeringen ansvarar systemledaren för att partitionera delsystem och krav i delfunktioner. Strömförsörjning, datahantering, lagringskapacitet och gränssnitt är exempel på delfunktioner.

En granskad och godkänd systemspecifikation är resultatet av systemeringsarbetet. Systemledaren ansvarar också för att validera den färdiga konstruktionen.

Specialistkompetens

 • Systemarkitektur
 • Tekniska utvecklingstrender
 • Plattform- och systemdesign
 • Hårdvaru- och mjukvaru- beroenden
 • Gränssnitt
 • Digital och analog hårdvarudesign
 • Design och kompilering av mjukvara
 • Logiskt och fysiskt designarbete
 • Komponentval
 • Integration, verifiering och validering
 • Prototyputveckling
 • Produktionsberedning
 • Riskanalys

Ansvarsområden

 • Avgöra konstruktionens kravfördelning och arkitektur
 • Leda systemarbetet
 • Leda valideringsarbetet
 • Analysera kostnads- och riskfaktorer
 • Assistera projektledare och delsystemkonstruktörer
 • Delta / driva granskningsmöten
 • Rapportera systemarbetet löpande
 • Avgöra projektmetodik, primärt vår konstruktionsmodell
 • Avgöra lämpliga utvecklingsverktyg
 • Inspierera till bra samarbete
 • Stödja säljfunktionen
 • Delta i utvecklingen av företaget
 • Bistå och ta hjälp av kollegor